Thành phố của tương lai, Thành phố đầy sức sống

Thành phố xanh – thông minh – ấm áp

Ngôi nhà mơ ước của bạn – Forest City

Định vị ở 1 ° độ Vĩ Bắc