Thời gian: Ngày 19/10/2019, từ 08h30 đến 12:00
Địa điểm: Tầng 13, tháp 1, Saigon Centre Office Building, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1