Chính sách 

Ưu đãi

Ưu đãi

1. Bất động sản sở hữu vĩnh viễn

Thành phố Forest là dự án có quyền sử dụng đất vĩnh viễn. Quyền sở hữu có thể được chuyển giao cho thế hệ tiếp mà không
có thuế thừa kế.

 

2. Chỉ ¼ giá bất động sản của Singapore

Top 10 của thế giới về tăng giá bất động sản, và số 9 tỷ suất sinh lợi từ cho thuê

 

3. Tích lũy tài sản

Thị trường bất động sản Singapore và Malaysia đã trưởng thành và rất minh bạch, ở đây tính riêng tư của tài sản cá nhân
được bảo vệ đầy đủ bởi Hiến pháp của Khối thịnh vượng chung.

Đặc quyền ưu đãi
Hỗ trợ từ chính phủ Malaysia

Để đảm bảo sự thành công của dự án Forest City đạt được tầm nhìn của thành phố sinh thái thông minh,
Tôi hân hạnh thông báo những gói ưu đãi như sau:

 

  1. Khu vực miễn thuế để thúc đẩy các doanh nghiệp và du lịch đối với bốn đảo
  2. Ưu đãi thuế TNDN đối với Chủ Đầu Tư và các Quản lý dự án thân thiện môi trường đã được phê duyệt
  3. Ưu đãi thuế TNDN đối với các công ty trong khu vực Iskandar, trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục và chăm sóc sức khỏe
  4. Không có giới hạn vốn sở hữu nước ngoài để tận hưởng những ưu đãi nêu trên

CIQs mới

CIQs độc quyền (bằng đường bộ và đường biển) đã được phê duyệt. Đây là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất để thu hút dân cư và tăng giá trị đầu tư.

300.000 người đi lại giữa Singapore và Malaysia mỗi ngày, 100.000 của những người đang ở tại Malaysia.